poskytované služby

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

poskytované služby

Hlavním pilířem společnosti jsou hydrogeologické práce, a to v celém jejich rozsahu. Počínaje drobnými posudky pro navrhování studní či infiltračních (vsakovacích) zařízení, přes zjištění rozsahu kontaminace vod a horninového prostředí, po rozsáhlé hydrogeologické průzkumy týkající se inženýrských, bytových či dopravních staveb. K dalším předmětům činnosti patří služby v oblasti životního prostředí jako zpracování ekologických auditů a posuzování vlivů na životní prostředí. Doplňkovým oborem, který využíváme hlavně v rámci komplexního poskytování výše uvedených služeb, je provádění zeměměřických činností