řízení kvality

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

řízení kvality ve společnosti

Zavedený systém managementu kvality ve společnosti odpovídá mezinárodním normám řady ČSN EN ISO 9001:2009.
Certifikaci a dozor nad systémem managementu kvality ve společnosti provádí STAVCERT Praha, spol. s r.o., certifikační orgán č. 3024. Certifikace je potvrzena certifkátem č. QMS-2947/2011.

manažer vzorkování podzemních vod

Certifikace Manažer vzorkování podzemních vod udělena 24.1. 2011 certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost.
Recertifikace ze dne 24.1.2017, registrační číslo certifikátu 3/11 R.

oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací uděleno 16.5.2016 Ministerstvem dopravy. 
Registrační číslo oprávnění 368/2016.